mobirise.com

Cookies


Cookies (English)

The website will try to place a cookie on you device to recognise you when you visit one of our sites again. This helps us with analysing how our sites are used. The cookie does not contain privacy sensitive information. You can configure your browser to deny these cookies.


During the visit of our website, no data is stored on your device other than needed for keeping a session (used for shopping cart, forms etc). Your browser may store parts of our website. This is a feature of your browser to speed up surfing and can be disabled in your browser.


We do not collect data for other purposes that stated in this policy unless we get your permission.


Cookies (Nederlands)

Deze website plaatst een cookie op uw apparaat zodat de website kan herkennen dat u de site eerder hebt bezocht. Dit helpt bij het analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het cookie bevat geen privacy gevoelige informatie. U kunt uw browser zo instellen dat zij geen cookies accepteert van onze site.


Tijdens uw bezoek wordt naast een aantal cookies geen data op uw apparaten opgeslagen anders dan nodig voor een eventuele sessie te kunnen houden (winkelwagen, formulieren e.d.). Uw browser kan delen van onze website op uw apparaten opslaan. Dit is een eigenschap van browsers en zorgt ervoor dat de site sneller wordt. Dit kunt u uitschakelen in uw browser.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.