https://mobirise.com/

Privacypolicy HASOWA B.V.

Your privacy is key
English Nederlands

In English

We are aware that you trust us and we expect that you are privacy aware. You might even be a customer from HASOWA because you value privacy as much as we do. Logically we see it as our responsibility to protect your privacy. If you want you know what we do with your company data like your address, VAT number and so on, you should read on.


This privacy policy is applicable to websites from HASOWA and all services from HASOWA. We respect your privacy and make sure all the information you supply will be treated as confidential when possible.


Use of our services

When you place an order we ask you for your company en personal information. This information is necessary to provision the order, to invoice and to meet requirements set by the government. The data is stored on the secure servers owned by Tuxis and, if necessary, on servers of thirds. By thirds we mean entities like government and accountant.


Communication

When you sent us a mail or other message, we might save these messages. Sometimes we ask for personal information if relevant for the situation. This allows us to process your questions and requests. Your data is stored on the secure servers owned by Tuxis.


Social Media

Social media conflicts with privacy. We will not share your data with social media companies like Facebook, Google, Twitter, Whatsapp and a like. We do understand that, for example, Whatsapp is an easy and fast way to communicate and lots of companies use it. But by doing that, they submit your data to Facebook (owner of Whatsapp). Something we will never consider.


Data collection

We collect data about your visit to our websites. The following is collected: IP-Address, language, browser, OS, and visited pages. The website will try to place a cookie on you device to recognise you when you visit one of our sites again. This helps us with analysing how our sites are used. The cookie does not contain privacy sensitive information. You can configure your browser to deny these cookies.


During the visit of our website, no data is stored on your device other than needed for keeping a session (used for shopping cart, forms etc). Your browser may store parts of our website. This is a feature of your browser to speed up surfing and can be disabled in your browser.


We do not collect data for other purposes that stated in this policy unless we get your permission.


Changes

This privacy policy is written for the features and use of our website, services and administration. Changes of these features may lead to changes of this policy. We advice to check this policy regularly.

Change subscription or un subscribe from our newsletters.


In the footer of each mailing you have te ability to change your subscription or un subscribe.
Nederlands

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zijn als geen ander bezig met privacy. Wellicht bent u klant bij ons omdat u privacy ook belangrijk vind. Logischerwijs zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hoe wij uw gegevens gebruiken leest u op deze pagina.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en website van HASOWA. HASOWA respecteert de privacy van iedereen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, te kunnen factureren en te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die aan ons gesteld worden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tuxis en op de beveiligde omgeving van derden indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan de accountant en belastingdienst.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tuxis.


Social Media

Social media en privacy gaan niet samen. Wij delen uw gegevens dus niet met Social media bedrijven zoals Facebook, Twitter, Whatsapp en dergelijke. Uw gegevens aan Socialmedia bedrijven leveren is voor ons geen optie.


Gegevensverzameling

Wij verzamelen gegevens over uw bezoek aan onze websites. Het gaat om een deel van uw IP-adres, gebruikte taal, gebruikte browser en bezochte pagina's. Deze website plaatst een cookie op uw apparaat zodat de website kan herkennen dat u de site eerder hebt bezocht. Dit helpt bij het analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Het cookie bevat geen privacy gevoelige informatie. U kunt uw browser zo instellen dat zij geen cookies accepteert van onze site.


Tijdens uw bezoek wordt naast een aantal cookies geen data op uw apparaten opgeslagen anders dan nodig voor een eventuele sessie te kunnen houden (winkelwagen, formulieren e.d.). Uw browser kan delen van onze website op uw apparaten opslaan. Dit is een eigenschap van browsers en zorgt ervoor dat de site sneller wordt. Dit kunt u uitschakelen in uw browser.


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites, diensten en administratie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.